✽ शाखाधिकारी (Managers):
 
 • श्री. विजय राऊत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
 • श्रीमती रंजना वाटुरे (A CEO)
 • श्री. अशोक डोंगरे (कार्यालय अधीक्षक)
 • श्री. भीमराव जाधव (लोन ऑफिसर)
 • श्री. दिलीप सोनवणे (शाखाधिकारी माजलगाव)
 • श्री. विजय साळुंखे (शाखाधिकारी अंबाजोगाई)
 • श्री. सचिन सपाटे (शाखाधिकारी परभणी)
 • श्री. आशिष ओव्हाळ (शाखाधिकारी चंदननगर-पुणे)
 • श्री. संजय नरवडे (शाखाधिकारी तेलगाव)
 • श्री. प्रफुल्ल ओव्हाळ (शाखाधिकारी धारूर)
 •  
  ✽ इतर अधिकारी :
   
 • श्री. अशोक बोधनकर (मुख्य कॅशियर माजलगाव)
 • सौ. ज्योती साळवे (मार्केटिंग ऑफिसर माजलगाव)
 • सौ. सीमा जोशी (पासिंग ऑफिसर माजलगाव)
 • सौ. वैशाली रोडे (पासिंग ऑफिसर परभणी)
 • श्री. सतीश जोशी (पासिंग ऑफिसर चंदन नगर)
 • श्री. विक्रांत चांदमारे (पासिंग ऑफिसर धारूर)
 • श्री. अजय चव्हाण (वसुली अधिकारी माजलगाव)
 • श्री. गोविंद आकुसकर (पासिंग ऑफिसर अंबाजोगाई)
 • श्री. योगेश डाके (वसुली अधिकारी माजलगाव)
 • श्री. विशाल जोगदंड (वसुली अधिकारी अंबाजोगाई)
 •