✽ Executive Board :
 
 • Adv. Sunil Kashinath Soundarmal
 • Shri. Ashok Dasharath Gopal
 • Dr. Kamlakar Laxman Kamble
 • Prof. Dadarao Gopalrao Dhakade
 • Prof. Ramkishan Umajirao Deshmane
 • Pvt. Rajesh Rameshrao Survase
 • Shri. Sayyad Mukhid Musamiya
 • Shri. Bhagwan Narasu Ghule
 • Shri. Prem Sunil Soudarmal
 • Sou. Minakshi Sanjay Raut
 • Sou. Nilima Pravin More
 • Adv. Vishwas Someshwar Joshi
 • Shri. Hanumant Ganpati Ovhal
 • Shri. Vijay Viththalrao Raut
 •  
  ✽ Guidance :
   
 • Dr. Narendra Jadhav (International Finance Expert)
 • Shri. Kakasaheb Koyate (Chairman, Federation of Credit Unions)
 • Dr. Sukesh Zanwar (C. M. D. Buldhana Urban)
 • Dr. M. L. Sukhdeve (Former Chairman, Shikhar Bank)
 • Shri. C.A. Kishan Sethi (Former Director, Central Bank)
 • Shri. Snehal Kambale (Famous Business Coach)
 • Shri. Suresh Wabale (President, Multistate Federation)
 • Shri. R.G. Kanade (Chairman, Shri Mangalnath Multistate)
 •  
  ✽ Legal Adviser :
   
 • Adv. Ajeet Deshmukh (Beed)
 • Adv. Vishwas Someshwar Joshi (Majalgaon)
 • Adv. Kishorji Girwalkar (Ambajogai)
 • Adv. Rajesh Payal (Majalgaon)
 • Adv. Vijay Kure (Majalgaon)
 • Adv. D. A. Bandgar (Majalgaon)
 • Adv. M. N. Acharya (Majalgaon)
 • Adv. Anil Lomate (Ambajogai)
 • Adv. M. G. Poul (Pune)
 • Adv. J. B. Bade (Dharur)
 • Adv. Mahadev Jadhav (Majalgaon)
 • Adv. M. T. Deshpande (Majalgaon)
 • Adv. Sachin Sutar (Parbhani)
 • Adv. Nilima Kokad (Parbhani)
 • Adv. Surekha Gondhale (Pune)
 • Adv. Archana Galande (Wadwani)
 •